Vận tải đường bộ

Hàng siêu trường siêu trọng thuộc loại mặt hàng khó vận chuyển nên nhiều Công ty vận tải không đủ năng lực có thể vận chuyển được loại hàng này. Nhưng với chúng tôi loại hàng này đã được chúng tôi vận chuyển thường xuyên. Đi các tuyến đường như TPHCM – Hà Nội, TPHCM – Đà Nẵng và các tuyến đường Bắc Nam khác.